Marc Van den Herrewegen

Relatiecoaching

Als je beiden gemotiveerd bent, kan er bijzonder veel evolueren. Wie trouwens aandacht en voldoende tijd spendeert aan bepaalde vaardigheden zal meestal succes hebben.

Tijdens relatiebegeleiding leer je:
  • Bewust worden van je typische stijl van communiceren en conflict-oplossen.
  • Ergenissen en kwaadheid uitpraten
  • Jezelf te laten begrijpen i.p.v. enkel je gal te spuwen.
  • Werkzame en concrete afspraken te maken met je partner.
  • Rustig te blijven tijdens conflicten en je niet te laten onderbreken.
  • Nieuwe creatieve veranderingen op elk levensgebied in te schakelen.
  • Praten over het praten, m.a.w. als je de vorm niet verzorgt, heeft het geen zin te praten over de inhoud.
  • Bewust om te springen met de invloed van je kinderjaren op je liefdesleven.
  • Conflicten niet uit de weg te lopen, maar te zien als volwassen groeikansen.
  • Duidelijk praten over seksualiteit, iets wat niet steeds zo evident is.

Soms echter voel je dat je beter de relatie kunt loslaten. Het kan zinvol zijn dit in begeleiding te bespreken, en dit groeiproces volwassen en liefdevol te benaderen. Je bent helemaal niet gefaald omdat je een andere weg inslaat in je leven, integendeel het kan best een stap vooruit zijn!

Marc Van de Herrewegen - Liefde
Marc Van de Herrewegen - Ruzie maken kan je leren